ประกาศทั้งหมด 9 รายการ

ขายเนื้อหมูป่น 64%

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

20 กุมภาพันธ์ 2560

ขาย เนื้อไก่ป่น 64%

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

11 สิงหาคม 2560

ขายเนื้อไก่ป่น 55%

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

1 มีนาคม 2560

จำหน่าย กากถั่วเหลือง ฯลฯ

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

22 มกราคม 2560

จำหน่าย รำละเอียด ฯลฯ

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

22 มกราคม 2560

DDGs (ข้าวโพดหมักยีส)

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

25 มกราคม 2560

จำหน่าย ข้าวโพดบด ฯลฯ

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

30 มกราคม 2560

จำหน่าย เนื้อปลาป่น

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

3 กุมภาพันธ์ 2560

จำหน่าย เนื้อหมูป่น 50%

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

6 กุมภาพันธ์ 2560