ขายฮอร์โมนไข่ คุณภาพดี

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : ตลาดสินค้าเกษตร
 • หมวด : สินค้าเกษตร อื่นๆ
 • ต้องการ : ขาย
 • ฮอร์โมนไข่

  ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช ให้พืชสมบูรณ์แข็งแรง ให้ดอกออกผลรวด
  วิธีการและสัดส่วนในการใช้
  สำหรับไม้ผลหรือไม้ดอก และนาข้าว ใช้ ฮอร์โมนไข่ปริมาณ 150 ซีซี/น้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นเช้าเย็นทุก 7-10 วัน สำหรับพืชผักกินใบหรือเห็ด เราจะใช้ฮอร์โมนไข่เพียง 1 ช้อนโต๊ะ/น้ำ 20 ลิตร...

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • บุปปผา ทพย์องทิ
 • อำเภออำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 • ถาดเพาะเมล็ด 105 หลุม

  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

  กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค

  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร